businessman-1492563_1920

נוטריון
עו"ד ענת (סבירוני) נבו הינה נוטריון מוסמך על ידי משרד המשפטים ומבצעת אימות חתימה נוטריוני על תצהירים, ייפויי כוח, צוואות ועוד.

laptop-3196481_1920


ייפוי כוח מתמשך ומסמך הבעת רצון
מסמכים משפטיים אשר יבטיחו קיום רצון הלקוח במצב בו לא יהיה כשיר לקבל החלטות לגבי עצמו ולגבי ילדיו. המסמכים מופקדים אצל האפוטרופוס הכללי.

עו״ד ענת (סבירוני) נבו , נוטריון, צוואות, ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון, בטיחות בעבודה.

עו״ד ענת (סבירוני) נבו , נוטריון, צוואות, ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון, בטיחות בעבודה.

צוואות

צוואה מאפשרת לאדם לצוות מה יקרה לאחר מותו, בנוגע חלוקת הרכוש, ניהול הרכוש והבטחת הרכוש עבור ילדיו עד הגיעם לגיל בגרות וכן לקבוע מי הוא רוצה שיהיה האפוטרופוס של ילדיו לאחר מותו.

עו״ד ענת (סבירוני) נבו , נוטריון, צוואות, ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון, בטיחות בעבודה.

יפוי כח מתמשך
ומסמך הבעת רצון

ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם לקבוע "מיופה כוח" ולהשאיר הנחיות על מנת שרצונו יתממש בעתיד בנושאים אישיים , רפואיים ורכושיים גם אם יהיה במצב חלילה שאינו יכול לקבל החלטות בעצמו.
מסמך הבעת רצון מאפשר להורים בכלל ולאמהות יחידניות בפרט לקבוע מי יהיה אפוטרופוס של ילדיהם במידה ולא יוכלו לשמש להם כהורה, ולתת הנחיות לגבי האופן בו ירצו שילדיהם יגדלו.

עו״ד ענת (סבירוני) נבו , נוטריון, צוואות, ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון, בטיחות בעבודה.

נוטריון

עורכת דין ענת (סבירוני) נבו מוסמכת כנוטריון מטעם משרד המשפטים, המחלקה לרישוי נוטריונים. יפוי כח נוטריוני ויפוי כח נוטריוני לביצוע עסקה במקרקעין. אימות חתימה, אישור עשיית צוואה תעודות חיים, אימות הסכם ממון בין בני זוג , , נאמן למקור, אישור תצהיר.

עו״ד ענת (סבירוני) נבו , נוטריון, צוואות, ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון, בטיחות בעבודה.

בטיחות בעבודה

עורכת דין ענת (סבירוני) נבו משמשת כמרצה וכיועצת משפטית בתחום הבטיחות בעבודה למפעלים וארגונים בכל רחבי הארץ ונותנת שירותי ייעוץ משפטי הכולל ייעוץ וליווי שוטף, השתתפות בוועדות בטיחות , הכנת מסמכים משפטיים לרבות הסכמים ונספחי בטיחות עם קבלני חוץ, כתיבת נהלי בטיחות, ועוד.

מי אני עו״ד ענת (סבירוני) נבו

עורכת דין ענת (סבירוני) נבו בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים, הינה עורכת דין מוסמכת וחברה בלשכת עורכי הדין משנת 1998.

עורכת דין נבו מוסמכת על ידי משרד המשפטים, האפוטרופוס הכללי ולשכת עורכי הדין לערוך ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון.

עורכת דין ענת (סבירוני) נבו מוסמכת כנוטריון מטעם משרד המשפטים, המחלקה לרישוי נוטריונים ומשמשת כנוטריון במשרדה בגבעת רמב"ם בגבעתיים לנוחיות תושבי ותושבות גבעתיים, רמת גן , תל אביב והסביבה.

כמו כן עוסקת עו"ד נבו בהכנת צוואות כמסמך משלים למסמכי ייפוי כוח והבעת רצון.

עורכת דין ענת (סבירוני) נבו משמשת כיועצת משפטית וכמרצה בתחום דיני הבטיחות בעבודה למשרדי ממשלה, מוסדות אקדמיים, בתי חולים , רשויות מקומיות, קיבוצים, חברות הי טק, מפעלים, בנקים, חברות תחבורה, חברות בניה, חברות ניהול, מוסדות וארגונים בכל רחבי הארץ.

עו״ד ענת (סבירוני) נבו , נוטריון, צוואות, ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון, בטיחות בעבודה.

צרו קשר

טלפקס: 03-9077360
נייד: 054-7753446
מייל:  anat_sn@012.net.il
כתובת: רחוב רמז גבעתיים