ייעוץ משפטי והרצאות בתחום הבטיחות בעבודה 

עורכת דין ענת (סבירוני) נבו בוגרת הפקולטה למשפטית באוניברסיטה העברית בירושלים, בוגרת קורס ממונים על בטיחות בעבודה מטעם מינהל הבטיחות והגהות התעסוקתית במשרד העבודה, ומשמשת כיועצת משפטית בתחום הבטיחות בעבודה למפעלים וארגונים רבים ומגוונים בכל רחבי הארץ.

הליווי והייעוץ המשפטי הכולל הניתן על ידי עו"ד ענת (סבירוני) נבו משלב בין הידע המשפטי לבין הידע המקצועי בתחום הבטיחות ומאפשר לה לתת ייעוץ מקצועי משפטי בתחום האחריות של נושאי משרה שונים לבטיחות ולגהות בעבודה לרבות אחריות הנהלה וכן לדרכי התמודדות והתנהלות נכונה מבחינה משפטית ומקצועית גם יחד.

עו״ד ענת (סבירוני) נבו - בטיחות בעבודה

עורכת דין ענת (סבירוני) נבו בוגרת הפקולטה למשפטית באוניברסיטה העברית בירושלים, בוגרת קורס ממונים על בטיחות בעבודה מטעם מינהל הבטיחות והגהות התעסוקתית במשרד העבודה, ומשמשת כיועצת משפטית בתחום הבטיחות בעבודה למפעלים וארגונים רבים ומגוונים בכל רחבי הארץ.

הליווי והייעוץ המשפטי הכולל הניתן על ידי עו"ד ענת (סבירוני) נבו משלב בין הידע המשפטי לבין הידע המקצועי בתחום הבטיחות ומאפשר לה לתת ייעוץ מקצועי משפטי בתחום האחריות של נושאי משרה שונים לבטיחות ולגהות בעבודה לרבות אחריות הנהלה וכן לדרכי התמודדות והתנהלות נכונה מבחינה משפטית ומקצועית גם יחד.

במסגרת זו עורכת דין (סבירוני) נבו משמשת גם משקיפה / יועצת בוועדות בטיחות בארגונים שונים.

עו"ד (סבירוני) נבו מספקת לכלל לקוחותיה שירותי ייעוץ משפטי בתחום הבטיחות והגהות בעבודה הכולל בין השאר ייעוץ וליווי שוטף, השתתפות בוועדות בטיחות , הכנת מסמכים משפטיים לרבות הסכמים והתקשרויות מול קבלני חוץ שונים, ייעוץ משפטי בכתיבת נוהלי בטיחות, ביצוע סקר עמידה בדרישות כל דין וחוק ועוד.

ייעוץ וליווי שוטף

תחום הבטיחות הפך לתחום חשוב ומשמעותי בארגונים ומפעלים רבים במדינת ישראל, אשר על מנת להגיע למקסימום בטיחות בוחרים להעסיק בנוסף על ממונה בטיחות על פי דין, גם יעוץ משפטי שוטף בתחום הבטיחות בעבודה. עורכת דין ענת (סבירוני) נבו משמשת כיועצת משפטית קבועה ומעניקה ייעוץ שוטף בסוגיות בטיחותיות ומשפטיות העולות במהלך השוטף של העבודה לרבות חוות דעת, הכנת נהלי עבודה ומסמכים משפטיים, חוזים ונספחי בטיחות, דיווח על תאונות עבודה, השתתפות בועדות בטיחות והכנת פרוטוקולים של ישיבות ועדת בטיחות. באופן זה מקבל הארגון מסגרת קבועה של ייעוץ משפטי קבוע ושוטף להגברת הבטיחות בארגון, המלווה אותו בפעולותיו, לרבות בהליך ניהול סיכונים משפטי, סקר עמידה בדרישות כל דין, הכרות עם חקיקה ופסיקה עדכניים.

מסמכים משפטיים, נספחי בטיחות ונהלי בטיחות

מקומות עבודה אשר מציבים את הבטיחות כיעד חשוב במדיניות החברה לרבות במסגרת תוכנית ניהול הבטיחות של המקום, מעוניינים כהמשך ישיר וכחלק ממדיניות הבטיחות ובתוכנית ניהול הבטיחות להכין נהלי עבודה מסודרים פנים ארגוניים אשר יעזרו בהסדרת נושא הבטיחות בארגון כדוגמת נהלי עבודה עם קבלני חוץ ובעבודה בגובה.

עורכת דין ענת (סבירוני) נבו אשר השכלתה בתחום המשפטי ובתחום הבטיחות בעבודה גם יחד מכינה עבור ארגונים אלה סל מותאם הכולל נהלי עבודה, נספחי בטיחות, הסכמים עם קבלנים והכל בהתאם לדרישות וצרכי הארגון וסיכוניו ועבודתו הספיציפית. מסמכים אלו משמשים את הארגון לצורך העלאת רמת הבטיחות הן בעבודת עובדיו והן בעבודת קבלני חוץ העובדים עבורו, ומהווים כלי עזר לארגון בניהול הסיכונים שלו מבחינה בטיחותית ומשפטית כאחד.

היערכות לעבודה עם קבלני חוץ

ארגונים ומפעלים רבים ברחבי הארץ מעסיקים בעבודות שונות, לעיתים מהמסוכנות ביותר, קבלנים חיצוניים בביצוע העבודות . הפסיקה והחקיקה בנושא מי האחראי במקרה של תאונה במעורבות של עובדי קבלן חוץ סבוכה מאוד ומתעדכנת באופן תמידי. עורכת דין ענת (סבירוני) נבו משמשת כיועצת משפטית לארגונים ומפעלים שונים בהקשר של אופן העסקתם של קבלני החוץ מהבחינה המשפטית – בטיחותית לרבות אופן בחירת קבלני החוץ, אופן הכנסתם לארגון, הכנת מסמכים משפטיים לרבות הסכמים והתקשרויות, נהלי עבודה, נספחי בטיחות וכן ביצוע הדרכה ספיציפית לארגון ולקבלנים בנושא אחריותם המשפטית.

הרצאות לנושאי משרה בנושא אחריות משפטית לבטיחות בעבודה

עו"ד ענת (סבירוני) נבו מרצה ומקיימת הרצאות/ סדנאות לדרגי הניהול השונים בנושאים שונים של אחריות משפטית לבטיחות ולגהות בעבודה ולרבות אחריות משפטית בעבודה עם קבלני חוץ, עבודה בגובה ועבודות בניה. הרצאות אלו מתקיימות כימי עיון או בארגונים ומפעלים ברחבי הארץ על פי הזמנה ובתיאום מראש. מטרת ההרצאות הינה לתת לדרגי הניהול ולנושאי המשרה השונים את המידע לגבי תחומי אחריותם המשפטית לבטיחות ולגהות בעבודה ולצייד אותם בדרכי התנהלות בטוחות משפטית ומעשית לעבודה נכונה ובטוחה.
במהלך ההרצאה נחשפים המנהלים לידע והמידע הנדרשים להבנת היקף אחריותם המשפטית לבטיחות בעבודה בארגון ולעובדיהם, הן בתחום החקיקה והן בתחום הפסיקה של בתי המשפט, עד לפסיקה העדכנית ביותר.
ההרצאה נותנת בידי המנהלים כלים יישומיים ומענה לשאלות המטרידות אותם בהקשר להתמודדות עם בעיות בטיחות בארגון וכיצד להתמודד עמם בצורה הטובה ביותר מבחינת הבטיחות ומבחינת האחריות המשפטית.
מטרת ההרצאה להגביר את מודעות המנהלים להיבטים המשפטיים בתחום האזרחי ובתחום הפלילי של פעולותיהם בשל תאונות עבודה המתרחשות במפעליהם או בתחומי אחריותם ועל ידי כך להביא ליתר מעורבות של המנהלים לפיתוח ולאכיפה של נהלי בטיחות במפעלם.
במהלך ההרצאה נחשפים המנהלים לשאלות בנוגע לאחריותם המשפטית בתחום הבטיחות, ומקבלים כלים יישומיים להתמודד עם שאלות אלו.
ממשוב של ממוני בטיחות ומנהלים מארגונים לאחר ההרצאות נראה כי חל שינוי משמעותי בחשיבה הניהולית ובמעורבות הניהולי לאחר ההרצאה, מה שמשפר משמעותית את היחס לבטיחות בארגון בכלל ועל ידי העובדים בפרט וכמובן מצמצם משמעותית את כמות הנפגעים והתאונות.

סקר סיכונים משפטי

במסגרת תוכנית ניהול הבטיחות חייב הארגון לבצע סקר סיכונים ומפגעים, אשר מטרתו לאתר בעיות בטיחות מסוגים שונים בארגון ולמצוא דרכים לפתרונן. דילמות רבות עולות בשלב ביצוע הסקר באשר למשמעות המשפטית של הסקר ושל בעיות הבטיחות העולות ממנו. מנהלים רבים נתקלים בבעיה כיצד לתעדף את ביצוע התיקונים ואת ההתייחסות לבעיות הבטיחות שעולות מסקר הסיכונים והמפגעים. בהקשר זה עורכת דין ענת (סבירוני) נבו מלווה את הארגון והדרג הניהולי מקבל ההחלטות בייעוץ משפטי לממצאי סקר הסיכונים ולהתמודדות עימו לרבות סדרי עדיפויות וקבלת החלטות נכונה בטיחותית ומשפטית.