שירותי נטריון

עורכת דין ענת (סבירוני) נבו מוסמכת כנוטריון מטעם משרד המשפטים, המחלקה לרישוי נוטריונים.

משרדה של עורכת דין ענת (סבירוני) נבו ממוקם  בגבעת רמב"ם בגבעתיים באופן המאפשר הגעה נוחה לתושבי ותושבות גבעתיים, רמת גן, תל אביב והסביבה.

השירותי הנוטריון הניתנים על ידינו:

עו״ד ענת (סבירוני) נבו , נוטריון, צוואות, ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון, בטיחות בעבודה.

יפוי כח נוטריוני ויפוי כח נוטריוני לביצוע עסקה במקרקעין

ייחודו של יפוי כח נוטריוני הוא בכך שהוא נחתם ומאושר בנוכחות נוטריון. על פי חוק חתימה על יפוי כח נוטריוני לביצוע עסקה במקרקעין מצריכה אישור נוטריון. לפי סעיף 20 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976: "ייפוי כוח כללי וייפוי כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה." . יפוי כח זה מאפשר בדרך כלל לצד השני לבצע בשמו של החותם פעולות שונות במקרקעין.
עורכת דין ענת (סבירוני) נבו מבצעת אימות חתימה על יפוי כח באופן יעיל ומהיר ככל האפשר לנוחיות לקוחותיה ובמקרים בהם נדרש אף מגיעה אל הלקוח והכל בהתאם לתעריף הקבוע בתקנות הנוטריונים שהינו שכר קבוע בחוק.

אימות חתימה

קיימים מסמכים רבים במדינת ישראל הכוללים יפוי כח לצורך קבלת משכנתא, יפוי כח לביצוע עסקה במקרקעין, יפוי כח כללי אשר על פי חוק נדרש כי יבוצע על ידי נוטריון. הנוטריון מאשר כי האדם אשר חותם על המסמך הינו אכן האדם הנכון וזאת לאחר שזיהה אותו בהתאם לאמור בחוק והתקנות הנוטריונים.
על החותם לחתום על המסמך בנוכחות הנוטריון.
עורכת דין ענת (סבירוני) נבו מבצעת אימות חתימה באופן יעיל ומהיר ככל האפשר לנוחיות לקוחותיה ובמקרים בהם נדרש אף מגיעה אל הלקוח והכל בהתאם לתעריף הקבוע בתקנות הנוטריונים שהינו שכר קבוע בחוק.

אישור עשיית צוואה בפני נוטריון

לפי סעיף 22 לחוק הירושה אחת הדרכים לעשיית צוואה כחוק הינה צוואה בפני רשות. על פי הסעיף כוחו של הנוטריון בסעיף זה הינו כדין שופט. על הנוטריון לוודא כי האדם המצווה את הצוואה כשיר לקבלת החלטות. במידה והמצווה חולה, מרותק למיטתו או מאושפז בבית חולים, על הנוטריון לקבל אישור מהרופא המטפל, לפיו למרות מצבו הרפואי, המצווה כשיר לקבל החלטות. בעריכת צוואה בפני נוטריון אין צורך בעדים נוסף על הנוטריון דבר אשר מקל על עריכת הצוואה ועל המצווה ומאפשר סודיות מקסימלית.
 לצורך אישור צוואה נוטריונית על המצווה להגיע למשרדה של עו"ד ענת (סבירוני) נבו במקרים בהם נדרש מגיעה עו"ד ענת סבירוני נבו אל הלקוח והכל בהתאם לתעריף הקבוע בתקנות הנוטריונים שהינו שכר קבוע בחוק.

תעודות חיים

תעודת חיים הינו אישור חתום על ידי נוטריון המאשר כי אדם פלוני חי. תעודות חיים נדרשות מרשויות שונות כגון עבור קבלת גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי או תשלומי "רנטה" או פיצויים מגרמניה. לקבלת תעודת חיים על החותם לחתום בנוכחות הנוטריון. ניתן להגיע לצורך חתימה על תעודת חיים למשרדה של
עורכת דין ענת (סבירוני) נבו ובמקרים בהם נדרש מגיעה עו"ד ענת (סבירוני) נבו אל הלקוח והכל בהתאם לתעריף הקבוע בתקנות הנוטריונים שהינו שכר קבוע בחוק.

אימות הסכם ממון בין בני זוג (שנכרת לפני הנישואין) ואימות הסכם ממון לחיים משותפים

בני זוג אשר אינם נשואים המעוניינים להסדיר את ענייני הרכוש והממון שלהם בלבד בטרם נישואיהם יכולים לחתום על הסכם הממון בנוכחות נוטריון . תפקידו של הנוטריון הוא לאשר את זהות בני הזוג ולוודא כי הם מעוניינים לחתום על ההסכם מרצונם החופשי. לפי סעיף 2 (ג1) לחוק יחסי ממון: "הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין יכול שיאומת בידי נוטריון לפי חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976, ובלבד שהנוטריון נוכח שבני הזוג הניצבים בפניו עשו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו".
בני זוג אשר אינם מתכוונים להינשא וזוגות חד מיניים המעוניינים להסדיר את יחסי הממון ביניהם, יכולים לאמת חתימתם על ידי נוטריון על "הסכם ממון לחיים משותפים".
לצורך אישור הסכם ממון על שני בני הזוג להגיע למשרדה של עו"ד ענת (סבירוני) נבו לביצוע החתימה. ובמקרים בהם נדרש מגיעה עו"ד ענת (סבירוני) נבו אל הלקוח והכל בהתאם לתעריף הקבוע בתקנות הנוטריונים שהינו שכר קבוע בחוק.

 

אישור נכונות העתק של מסמך/נאמן למקור

גופים ורשויות שונות בארץ ובעולם דורשים לעיתים אישור נכונות העתק של מסמך המהווה אישור כי ההעתק הינו נאמן וזהה לחלוטין למקור. אישור נוטוריון אודות היותו של הצילום נאמן למקור הינה הדרך המקובלת לאמת כי אכן ההעתק זהה למקור.
ניתן להגיע למשרדה של עו"ד ענת (סבירוני) נבו עם המסמך המקורי וצילום שלו על מנת לקבל אישור נכונות העתק של המסמך והיותו נאמן למקור.

אישור תצהיר או הצהרה אחרת

תצהיר נוטריוני הינו תצהיר אשר אושר על ידי נוטריון. הנוטריון מאשר כי המצהיר חתם על התצהיר וזאת לאחר שהוזהר כחוק. קיימים תצהירים אשר ניתן לחתום עליהם בנוכחות עורך דין ולעיתים נדרש כי החתימה תתבצע דווקא בנוכחות עורך דין אשר הינו נוטריון. עו"ד ענת סבירוני נבו מבצעת אימותי חתימה הן כעורכת דין והן כנוטריון בהתאם לצורך. לצורך אימות החתימה על החותם לחתום בנוכחות הנוטריון.
לצורך ביצוע אישור חתימה על תצהיר על החותם להגיע למשרדה של עו"ד ענת (סבירוני) נבו. במקרים בהם נדרש מגיעה עו"ד ענת (סבירוני) נבו אל הלקוח והכל בהתאם לתעריף הקבוע בתקנות הנוטריונים שהינו שכר קבוע בחוק.

 

 

צור קשר:

טלפקס: 03-9077360
נייד: 054-7753446
מייל:  anat_sn@012.net.il
כתובת: רחוב רמז גבעתיים